Analize

STUDIJE MIRA I REŠAVANJE SUKOBA

Džuverović, N., 2014. The inequality-conflict research beyond neoliberal discourse. Peace Review, 26 (1), 1-9.

Džuverović, N., Stojadinović, M. i Tepšić, G., 2014. Studije mira, u M. Lipovac i D.Živojinović, urs Međunarodna bezbednost.Teorijski pristupi. Beograd: Fakultet bezbednosti i Centar za proučavanje bezbednosti.

Nakarada, R., 2014. Međunarodno posredovanje u sukobima, u T. Džamonja Ignjatović, ur. Medijacija: Principi, proces, primena. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 529-551.

Džuverović, N., 2013. Does more (or less) leads to violence? Application of relative deprivation hypothesis on economic inequality induced conflicts. Croatian International Relations Review, 68 (XIX), 314-335.
Tekst možete preuzeti ovde

Stojadinović. M., 2013. Pojam, značaj i funkcije infrastrukture za mir – zašto je neophodan (ne)institucionalni oslonac transformacije sukoba? Međunarodna politika, 1151 (64), 135-150.
Tekst možete pogledati ovde

Tepšić, G., 2012. Nacionalni identitet i (zlo)upotreba “drugog”. Godišnjak FPN, 8 (VI), 69-90.
Tekst možete preuzeti ovde

Tepšić, G. i Džuverović, N., 2011. Teorija rešavanja sukova – osnovni koncepti i paradigme. Godišnjak FPN, 6 (V), 361-381.
Tekst možete preuzeti ovde

Nakarada, R., 2011. Putevi pomirenja, Godišnjak FPN, 5 (V), 361-376.
Tekst možete preuzeti ovde

Ilić, V. i Džuverović, N., 2009. Promena konteksta delovanja mirovnih instituta posle Hladnog rata, u Vujačić, I., Čupić, Č. i Vranić, B., ur. Konsolidacija demokratije-20 godina nakon pada Berlinskog zida. Beograd: FPN i KAS, 112-126.
Tekst možete preuzeti ovde

GLOBALIZACIJA  I IZAZOVI MIRU

Džuverović, N., 2011. Alternativna globalizacija. Godišnjak FPN, 5 (V), 401-413.
Tekst možete preuzeti ovde

Nakarada, R., 2008. Tranzicija od autoritarnog ka demokratskom poretku. Godišnjak FPN, 2 (II), 309-322.
Tekst možete preuzeti ovde

RADNI PAPIRI

Radojković, S. i Kraljik, D. 2014. Pregled naučne discipline rešavanja sukoba i mesto religije u sukobima i procesima pomirenja.
Tekst možete preuzeti ovde

Stojadinović, M., 2012. Perjanica dolazećeg doba – O naučnom doprinosu Keneta Boldinga. Beograd: Centar za studije mira
Tekst možete preuzeti ovde

Nogulović, J. i Jovanović, A., 2010. Analiza sukoba u Čadu. Beograd: Centar za studije mira
Tekst možete preuzeti ovde

Josić, Z., 2010. Unutrašnji sukobi u Peruu. Beograd: Centar za studije mira
Tekst možete preuzeti ovde

Kolarević, J., 2010. Sukob Etiopije i Eritreje. Beograd: Centar za studije mira
Tekst možete preuzeti ovde

STUDENTSKI ZAVRŠNI RADOVI (.xls)
Radovi su dostupni u biblioteci Fakulteta