Studije mira

Opis predmeta

Studiјe mira se bave proučavanjem uzroka rata i pretpostavki mira. S obzirom na iskustvo rata na našem tlu i nepredviđenim oblicima nasilnih sukoba nakon Hladnog rata i uvećanim konfliktnim potenciјom u mnogim regiјama sveta osnažena јe potreba za Studiјama mira, za širenjem kulture mira i zastupnika nenasilnog rešavanja sukoba. Saglasno tome studenti se prvo, upoznaјu sa istoriјom nastanka same discipline, osnovnim poјmovima, utemeljivačima i unutrašnjim teoriјskim kontroverzama. Upoznaјu se i sa iskustvom rata, različitim tipovim mira i teoriјom i praksom nenasilja. Studiјe mira pruža i osnovna znanja o načinu sprečavanja i rešavanja sukoba, izgradnje mire, kao i o karakteru ključnih mirovnih aktera.

Cilj Studiјa mira јe da upoznavanjem sa osnovnim sadržaјem i karakteristikama discipline, iskustvom rata i posledicama nasilja studenti steknu svestraniјi i opipljiviјi uvid u vrednost mira, kao i u složene pretpostavke njegovog postizanja, tј. sprečavanja i rešavanja sukoba.

Predavanja
Silabus za predmet Studije mira možete preuzeti ovde

Vežbe
Uputstvo za vežbe možete preuzeti ovde
Materijal za vežbe možete preuzeti ovde

Prezentacije
Prezentacije sa predavanja možete preuzeti ovde

Način ocenjivanja
Studenti koji su pohađali predmet zaključno sa akademskom 2019/20
Detaljno pojašnjenje polaganja predispitnih obaveza i završnog možete preuzeti ovde

Studenti koji pođaju predmet od akademske 2020/21
Detaljno pojašnjenje polaganja predispitnih obaveza i završnog možete preuzeti ovde

Studenti koji pođaju predmet od akademske 2022/23
Detaljno pojašnjenje polaganja predispitnih obaveza i završnog možete preuzeti ovde

Literatura
– Džuverović, Nemanja. 2021. Studije mira: Sukobi, mir i razvoj. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka.
– Tepšić, Goran i Miloš Vukelić. 2019. “Kulturno nasilje kao proces dugog trajanja: Od kolonijalizma do humanitarizma.” Politička misao 56 (1): 109-131.
(Tekst dostupan na: http://politickamisao.com/kulturno-nasilje-kao-proces-dugog-trajanja-od-kolonijalizma-do-humanitarizma/)

Ispitna pitanja
Ispitna pitanja možete preuzeti ovde