Analysis

PEACE STUDIES AND CONFLICT RESOLUTION

Džuverović, N., 2014. The inequality-conflict research beyond neoliberal discourse. Peace Review, 26 (1), 1-9.

Džuverović, N., Stojadinović, M. i Tepšić, G., 2014. Studije mira, u M. Lipovac i D.Živojinović, urs Međunarodna bezbednost.Teorijski pristupi. Beograd: Fakultet bezbednosti i Centar za proučavanje bezbednosti.

Džuverović, N., 2013. Does more (or less) leads to violence? Application of relative deprivation hypothesis on economic inequality induced conflicts. Croatian International Relations Review, 68 (XIX), 314-335.
(Text download here)

Nakarada, R., 2014. Međunarodno posredovanje u sukobima, u T. Džamonja Ignjatović, ur. Medijacija: Principi, proces, primena. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, 529-551.

Stojadinović. M., 2013. Pojam, značaj i funkcije infrastrukture za mir – zašto je neophodan (ne)institucionalni oslonac transformacije sukoba? Međunarodna politika, 1151 (64), 135-150. (Text download here)

Tepšić, G., 2012. Nacionalni identitet i (zlo)upotreba “drugog”. Godišnjak FPN, 8 (VI), 69-90. (Text download here)

Tepšić, G. i Džuverović, N., 2011. Teorija rešavanja sukova – osnovni koncepti i paradigme. Godišnjak FPN, 6 (V), 361-381. (Text download here)

Nakarada, R., 2011. Putevi pomirenja, Godišnjak FPN, 5 (V), 361-376. (Text download here)

Ilić, V. i Džuverović, N., 2009. Promena konteksta delovanja mirovnih instituta posle Hladnog rata, u Vujačić, I., Čupić, Č. i Vranić, B., ur. Konsolidacija demokratije-20 godina nakon pada Berlinskog zida. Beograd: FPN i KAS, 112-126. (Text download here)

GLOBALIZATION AND CHALLENGES TO PEACE

Džuverović, N., 2011. Alternativna globalizacija. Godišnjak FPN, 5 (V), 401-413. (Text download here)

Nakarada, R., 2008. Tranzicija od autoritarnog ka demokratskom poretku. Godišnjak FPN, 2 (II), 309-322. (Text download here)

WORKING PAPERS

Radojković, S. i Kraljik, D. 2014. Pregled naučne discipline rešavanja sukoba i mesto religije u sukobima i procesima pomirenja. (Text download here)

Stojadinović, M., 2012. Perjanica dolazećeg doba – O naučnom doprinosu Keneta Boldinga. Beograd: Centar za studije mira. (Text download here)

Nogulović, J. i Jovanović, A., 2010. Analiza sukoba u Čadu. Beograd: Centar za studije mira. (Text download here)

Josić, Z., 2010. Unutrašnji sukobi u Peruu. Beograd: Centar za studije mira. (Text download here)

Kolarević, J., 2010. Sukob Etiopije i Eritreje. Beograd: Centar za studije mira. (Text download here)

MASTER THESIS (.xls)

Available at the library of the Faculty