Author Archives: csmfpn

Program konferencije: Interpretacije jugoslovenskih sukoba i njihove posledice: između suštinskog neslaganja i dijaloga

FORUM ZFD, CENTAR ZA STUDIJE MIRA FPN-UB I NANSEN DIJALOG CENTAR SRBIJA

Pozivaju Vas na naučni skup – konferenciju:

„Interpretacije jugoslovenskih sukoba i njihove posledice: između suštinskog neslaganja i dijaloga“

 

Konferencija će biti održana 13. i 14. novembra 2015. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Jove Ilića 165

Dve decenije nakon ratova u Hrvatskoj i BiH, i deceniju i po nakon sukoba na Kosovu i u Makedoniji, proces pomirenja na Zapadnom Balkanu je postigao veoma skromne rezultate, što je posebno očigledno u stalnim borbama suštinski različitim interpretacijama jugoslovenskih sukoba i potpuno suprotstavljenim stavovima o njihovim uzrocima i odgovornosti (i krivici) njihovih aktera. Ovi sukobi zapravo i nisu okončani u periodu između 1995. i 2001. godine, već se tada završila samo njihova nasilna faza. Kontradiktornosti, koje su sukobe i izazvale, su uglavnom i dalje prisutne, pa čak i ojačane ovim „borbama narativa“. Cilj konferencije je da se učesnici, kroz dijalog i uvažavanje različitih stavova i njihove legitimnosti, fokusiraju na rasvetljavanje uzroka sukoba i multiperspektivnost njihove interpretacije; da se ukaže na značaj ovih interpretacija i da se objasni njihova politička i druga (zlo)upotreba; kao i da se promoviše nenasilno rešavanje sukoba i predstave primeri transformacije sukoba u kontekstu lokalnih zajednica u regionu.

Učesnici konferencije pokušaće da odgovore na sledeća pitanja: Da li je zajednička interpretacija sukoba uopšte moguća i poželjna? U kojoj meri su sukobi devedesetih, ali i ovi današnji, deo jugoslovenskog nasleđa? Kakav je značaj postjugoslovenskog iskustva u suočavanju sa ratovima i zločinima? Zašto su politike sećanja toliko važne u našim današnjim društvima? Kakvu ulogu u svemu tome igra kultura i kako se konstruišu diskursi mira i sukoba? Kao i da li je ovaj nesavršeni postjugoslovenski mir održiv i kako ga očuvati i učiniti boljim?

Radni jezici konferencije su srpski/hrvatski/bosanski. Napominjemo da će dva predavanja biti na engleskom jeziku, ali za njih nije obezbeđen simultani prevod.

Program konferencije možete preuzeti ovde

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti: Vjeri Ruljic, e-mail: ruljic@forumzfd.de, Goranu Tepšiću, e-mail: gorantepsic@gmail.com i Dragani Šarengaća, e-mail: dragana.ndcserbia@nansen-dialogue.net