Conflict Analysis

Opis predmeta
Predmet Analiza sukoba, obuhvata prikazivanje uzroka, predistorije, aktera i šireg (međunarodnog) konteksta jednog broja karakterističnih sukoba na različitim tačkama sveta. Analiza se pre svega odnosi na unutrašnje i međudržavne sukobe, i bavi se onim primerima koji svojim karakteristikama, dužinom trajanja i eventualnim raspletom nose opštije teorijske i praktične pouke. Uzorak obuhvata sukobe na svim kontinentima što omogućava zasnovano ukazivanje na strukturne sličnosti i teškoće rešavanja.

Cilj predmeta je da se analizom sukoba pruži dublja spoznaje o prirodi konflikata u savremenim društvima i mogućim strategijama njihovog rešavanja. Sastavni deo toga je razvijanje kritičkog mišljenja i sposobnosti objektivne, uravnotežene analize sukoba, unutrašnjih i spoljnih okolnosti, njihovih aktera, kao i procene domašaja prakse njihovog sprečavanja i nenasilnog rešavanja.

Predavanja, vežbe, način ocenjivanja i ispitna pitanja
Sve informacije možete preuzeti ovde

Prezentacije
Prezentacije sa predavanja možete preuzeti ovde

Literatura
Literaturu za ispit možete preuzeti ovde