Okrugli sto: Transnacionalizacija države u uporednoj perspektivi

Na Fakultetu političkih nauka održan je okrugli sto pod nazivom „Transnacionalizacija države u uporednoj perspektivi“ u sklopu projekta „Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu“ podržanog od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. Učesnici ove rasprave bili su profesori i asistenti Fakulteta i Vilijam I. Robinson, profesor na kalifornijskom Univerzitetu Santa Barbara. Teme o kojima se govorilo bile su: Globalno partnerstvo, Problemi demokratije u globalizovanom svetu, Slučaj poliarhije u Srbiji i Srbija kao slaba pala država.

Profesor Robinson  je istakao kako ovakav susret predstavlja odličnu razmenu znanja i iskustva, te je učesnicima okruglog stola približio fenomen transnacionalizacije kroz empirijske primere. „Nacionalne države ne nestaju, već se vrši proces transformacije u skladu sa svetskim kapitalizmom. Države se pomeraju u transnacionalnom smeru, a ne u nacionalnom, kao što to mnogi očekuju. One se transformišu saglasno sa procesom tranzicije svetske ekonomije“, rekao je on.

Profesor Robinson je aktuelnu krizu uporedio sa ranijim krizama. „Ona ima socijalnu, ekonomsku, političku i ekološku dimenziju. Sa svim ovim nestabilnostima globalni kapitalizam se ne može izboriti bez države, a kapitalistički sistem je kao bicikl i ako se ne kreće stalno, pašće“, zaključio je on.

Vijilam I. Robinson, sociolog po obrazovanju, multidisciplinarni istraživač i angažovani naučnik, blisko je povezan sa socijalnim pokretima širom sveta i aktivno učestvuje u njihovoj borbi za socijalnu pravdu i humaniju paradigmu razvoja. Akademsku karijeru je započeo 1994. godine na Univerzitetu Novi Meksiko, SAD, a od 2001. godine je redovni profesor na prestižnom kalifornijskom Univerzitetu Santa Barbara.

Njegovo akademsko angažovanje na Univerzitetu spaja tri oblasti- sociologiju, Latinoameričke i Iberijske studije, kao i studije globalizacije. Iz tih razloga, njegova istraživanja su rezultirala produbljenim, originalnim analizama makro procesa- transnacionalnih tokova- i konkretnih istorijskih zbivanja i komparativnim analizama koje su spajale široka teorijska znanja i rad na terenu. Priroda globalizacije, a posebno njene posledice na društva Latinske Amerike predstavljaju polje njegovog posebnog interesovanja.

Robinson je objavio više knjiga među kojima su: Latinska Amerika i globalni kapitalizam (2009), Teorija globalnog kapitalizma (2004), Transnacionalni sukobi (2003), Podsticanje poliarhije (1996), Faustova pogodba (1992). Od objavljenih dela posebno treba pomenuti poslednju knjigu, Latinska Amerika i globalni kapitalizam, koja je nagrađena od strane britanskog Udruženja za međunarodne studije, kao najbolja knjiga iz oblasti međunarodne političke ekonomije za 2009. godinu (knjiga je prevedena i na španski), kao i knjigu Podsticanje poliarhije, koja je takođe nagrađena 1997. godine, od strane Američkog sociološkog udruženja za izuzetan naučni doprinos.

Vest preuzeta sa sajta Fakulteta političkih nauka