Novi tekst članova Centra

Članovi Centra, Goran Tepšić i Nemanja Džuverović objavili su u novom broju Godišnjaka Fakulteta političkih nauka (vol.5, br.6) tekst pod nazivom “Teorija rešavanja sukoba: osnovni koncepti i paradigme.”

Tekstu je moguće pristupiti i elektronski, preko sajta Fakulteta politiških nauka u odeljku posvećenom Godišnjaku