Kontakt

Univerzitet u Beogradu
Fakultet političkih nauka
Centar za studije mira
Jove Ilića 165
11 000 Beograd

tel: +381 11 30 92 851
faks: +381 11 24 91 501
e-mail: csm [at] fpn.bg.ac.rs