Fokus grupe u Prištini i Beogradu

Tokom decembra meseca 2011. godine u okviru projekta “Etnički stereotipi i mitovi kao prepreka pomirenju” koji je podržan od strane Berghof fondacije za rešavanje sukoba iz Berlina održane su fokus grupe u Prištini (18-20.12) i Beogradu (26.12).

Fokus grupe su deo redovnih aktivnosti projekta čiji završetak je planiran za februar mesec tekuće godine.