Informacije

DRUGI TERMIN KOLOKVIJUMA IZ STUDIJA MIRA
Drugi termin kolokvijuma iz predmeta Studije mira je u subotu, 25.maja u periodu od 10.00 do 11.30
Raspored po slušaonicama:
M6, M7 – amfiteatar
M8, P, starije generacije – slušaonica br.1

KOLOKVIJUM REZULTATI – STUDIJE MIRA
Rezultati kolokvijuma se nalaze ovde

Minimalan broj bodova za polaganje kolokvijuma je 18. Maksimalan broj bodova je 35.
Uvid u kolokvijum je u četvrtak 18. aprila od 15.00 do 16.00 (kabiner br.76, 2.sprat)

BODOVI – ANALIZA FILMA
Bodove ostvarene na predmetu Analiza sukoba za izradu analize filma možete preuzeti ovde

BODOVI – ANALIZA SUKOBA
Bodove ostvarene na predmetu Analiza sukoba za izradu analize sukoba možete preuzeti ovde

BODOVI – KOMENTAR SUKOBA
Bodove ostvarene na predmetu Analiza sukoba za izradu analize sukoba možete preuzeti ovde