Informacije

REZULTATI ISPITA – JANUARSKI ROK 2019/2020
Rezultati ispita na predmetu Analiza sukoba nalaze se na ovde
Rezultati ispita na predmetu Studije mira nalaze se na ovde

Upis ocena će se održati u sredu, 22.01. u 13h (kabinet 76).

PREDISPITNE OBAVEZE – ANALIZA SUKOBA – AKADEMSKA 2019/20
Rezultati predispitnih obaveza na predmetu Analiza sukoba za akademsku 2019/20 se nalaze ovde

SEMINARSKI RAD REZULTATI – STUDIJE MIRA – AKADEMSKA 2018/19
Rezultati seminarskih rodova se nalaze ovde

DRUGI KOLOKVIJUM REZULTATI – STUDIJE MIRA – AKADEMSKA 2018/19
Rezultati drugog kolokvijuma se nalaze ovde

KOLOKVIJUM REZULTATI – STUDIJE MIRA – AKADEMSKA 2018/19
Rezultati kolokvijuma se nalaze ovde

BODOVI – ANALIZA FILMA – AKADEMSKA 2018/19
Bodove ostvarene na predmetu Analiza sukoba za izradu analize filma možete preuzeti ovde

BODOVI – ANALIZA SUKOBA – AKADEMSKA 2018/19
Bodove ostvarene na predmetu Analiza sukoba za izradu analize sukoba možete preuzeti ovde

BODOVI – KOMENTAR SUKOBA
Bodove ostvarene na predmetu Analiza sukoba za izradu analize sukoba možete preuzeti ovde