Upis na master Studije mira 2012/13

Informacije o upisu na master Studija mira u akademskoj 2012/13

1. Da li se za master Studije mira organizuje prijemni ispit?

Ukoliko se za master prijavi više od 25 kandidata organizuje se pismeni i usmeni deo ispita. U protivnom se organizuje razgovor za sve prijavljene kandidate. Sve informacije o literaturi i načinu polaganja mogu se pronaći na sledećem linku:

http://www.fpn.bg.ac.rs/2012/09/13/konkurs-za-upis-na-master-akademske-studije-u-skolskoj-201213-godini/

2. Da li se za master mogu prijaviti studenti drugih fakulteta

Svi kandidati koji su završili društvene fakultete u Srbiji mogu se prijaviti na konkurs za upis na studije.

3. Da li se državljani drugih država mogu prijaviti na konkurs?

Mogu. Državljani drugih država mogu, ali i nisu u obavezi da polažu prijemni već se mogu primiti i van rang liste (ukoliko ne polože ili budu ispod crte) U tom slučaju njihova školarina je dva puta veća školarine koju plaćaju studenti koji su primljeni putem prijemnog.

4. Da li postoji program stipendiranja na masteru?

Ministarstvo prosvete i nauke  svake godine daje određeni broj stipendija. Jedini uslov za dobijanje stipendije je uspeh na osnovnim studijama.

5. Koliko se kandidata prijavljuje na master Studije mira?

Na master se u proseku prijavi 40 kandidata dok se na program prima 22. Odziv je sličan kao i na ostalim programima koje organizuje Odeljenje za međunarodne studije (Evropske integracije i Međunarodna bezbednost) osim Međunarodne politike gde se prijavi znatno više kandidata.

6. Koliko iznosi školarina?

Prošle akademske godine školarina za master Studije mira bila je u iznosu od 98 000 RSD sa mogućnošću plaćanja u više rata. Za više detalja o načinu plaćanja obratiti se službi za posle www.moneygrampoint.mx diplomske studije.

7. Da li je moguće upisati master program pre završetka studija?

Ne. Za prijavu na konkurs neophodno je podneti overenu fotokopiju diplome sa snovnih studija. Izuzeci za ovakvo pravilo nisu predviđeni.

8. Da li Centar za studije mira ima saradnju sa drugim institucijama iz oblasti studija mira?

CSM ima institucionalnu saradnju sa Nansen dijalogom iz Beograda kao i Transcend Univerzitetom čiji je osnivač Johan Galting istovremeno i osnivač modernih studija mira. CSM je trenutno u procesu akreditovanja regionalnog mastera studija mira u saradnji sa Univerzitetima u Zagrebu, Sarajevu i Bazelu.  Upis na regionalni master planiran je za školsu 2013/14.
9. Da li se tokom trajanja kursa organizuju i van nastavne aktivnosti?

Van nastavne aktivnosti su veoma važan deo mastera Studija mira. U protekle tri godine su organizovane radionice koje su držali predavači ili stručnjaci iz oblasti mirovnih studija poput Johana Galtunga (Transcend), Vilijam Robinasona (Univerzitet Kalifornija) i Jana Oberga (TFF). Takođe se organizuju i predavanja putem koji se prenosi lična iskustva pojedinaca kao što su Zoran Ćirjaković (Newsweek), Tanja Vujić (Politika), Aleksandar Simić i dr.

10. Da li je moguće saznati nešto više o samoj strukturi programa?

Sve informacije o samom programu, predmetima kao i predavačima možete pronaći na sledem sajtiu:

http://www.fpn.bg.ac.rs/studije-ii-i-iii-stepena/master-studije/modul-studije-mira/

Dokumenti
Upis na Studije mira
Uputstvo za prijemni ispit
Literatura za prijemni ispit

 

S poštovanjem
Centar za studije mira
Fakulteta političkih nauka