Jugoistočnoevropski master studija mira

U Bazelu je u periodu od 24. do 26. novembra održan sastanak u okviru regionalnog projekta Jugoistočnoevropski master studija mira (South East European Master Programme in Peace Studies). Sastanku su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Bazelu, Instituta za transformaciju sukoba i izgradnju mira (Bazel), Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Centra za studije mira Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Sastanak je deo redovnih projektnih aktivnosti i priprema za drugu fazu projekta (2012) koja podrazumeva izradu kurikuluma za regionalni master studija mira koji bi sa radom trebalo da počne akademske 2014/2015.
Sledeći sastanak biće održan u Zagrebu u maju mesecu 2012.